Ψάρι “ληστί-πλατάνι”

Ψάρι "ληστί-πλατάνι"  από την λίμνη Βόλβη με ριζότο φούρνου   [...]